Лицензия

 

Мамандық

Біліктілік

1

1501000 Ауыл шаруашылық техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

(1501012 Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы-машинисі, 1501022 Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері),

2

0508000"Тамақтандыруды ұйымдастыру"

 (0508012 "Аспаз", 0508042 "Даяшы", 0508022 "Кондитер")

3

1504000"Фермер шаруашылығы",

"1504032 "Жеміс-көкөніс өсіруші",1504062 "Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы-машинисі")

4

1201000 " Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану "

 (1201092 Көлікті жөндеу шебері, 1201072 Автокөлікті жөндеу слесарі, 1201012 Жүргізуші )

5

1508000 "Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)"

(1508052 Орманшы, 1508032 Ландшафт дизайн бойынша көгалдандырушы, 1508043 Орман шебері)

 

 

 

казахском языке

русском языке

английском языке

Коммунальное государственное учреждение "Бескарагайский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бесқарағай колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Communal state institution "Beskaragai college" of the education department of the East Kazakhstan region

 

1501000 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственного производства

1501012 Тракторист-машинист сельскохозяйствен

ного производства

1501022 Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов

1501000 Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

1501012 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі трактршы-машинисі

1501022 Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері

1501000 Maintenance and repair of agricultural production

1501012 Tractor -driver of agricultural production

1501022 Master of
exploitation and repair of machines and mechanisms  

1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство            (по видам)

1508052 Лесник

1508032 Озеленитель по ландшафтному дизайну

1508043 Мастер леса

1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшаф құрылысы (түрлері бойынша) 150805 2 Орманшы

1508032 Ландшафт дизайны бойынша көгалдандырушы

1508043 Орман шебері

1508000 Forestry, landscape gardening and landscape construction (by types)

1508052  Forester

1508032 landscaper of landscape design

1508043Master of the forest

1504000 Фермерское хозяйство (по профилю) 1504032 Плодоовощевод

1504062 Тракторис-машинист сельскохозяйственного производства

1504022 Оператор машинного доения

1504000 Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

1504032 Жеміс-көкөніс өсіруші

1504062 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист1504022Машинамен сиыр сауу операторы

1504000  Farming

(on the profile)

1504032  Fruit and vegetable grower 1504062 Tractor -driver of agricultural production

1504022 Operator of Milking machine

0508000 Организация питания

0508012 Повар

0508022 Кондитер

0508042 Официант

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру

0508012 Аспаз

0508022 Кондитер

0508042 Даяшы

0508000 Organization of nutrition

0508012 Cook

0508022 Confectioner

0508042 Waiter

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного танспорта

1201092 Мастер по ремонту транспорта

1201011 Водитель

1201072 Слесарь по ремонту автомобилей

1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

1201092 Көлікті жөндеу шебері

1201011 Жүргізуші

1201072 Автокөлікті жөндеу слесарі

1201000 Maintenance, repair and maintenance of motor vehicles

1201092 Master of vehicle repair

1201011 Driver

1201072 Car repairman